Upcoming events

Conference: Sustainable investments - predictable results

Apr 29 from 09:00 till 12:30
Pauls Stradins Medicine History Museum, Ukrainas Neatkarības 1

Konferencē tiks apskatīti ilgtspējīgi veselības aprūpes finansēšanas modeļi, pārredzams un uz pierādījumiem balstīts budžeta plānošanas process, kā arī finansēšanas modeļu ietekme uz sabiedrības veselības rezultātiem. Ar šo konferenci ceram palielināt dažādu iesaistīto pušu izpratni par ilgtspējīgāka un prognozējamāka veselības aprūpes finansējuma nozīmi, lai nodrošinātu labāku pacientu piekļuvi un pozitīvus rezultātus. 

Konferenci apmeklēs augsta līmeņa amatpersonas, eksperti, pacienti un nozares līderi gan no Latvijas, gan ārvalstīm.

Reģistrācija ar personalizētiem ielūgumiem. 
___________________________________________

The conference will focus on exploring sustainable healthcare funding models, more transparent and evidence-based budget planning as well as the impact of financing models on health outcomes. We look forward to raising awareness of the importance of more sustainable and predictable healthcare financing to ensure patient access and the best outcomes.

The conference will be joined by high-level decision-makers, experts, patients, and industry leaders from Latvia and abroad. 

To view the Agenda.

By invitation only. Please register no later than Monday, April 22.
E-mail: amcham@amcham.lv, Tel. +371 67212204

< Back to Events

Categories

Biogen Latvia

Feedback

Membership is an attestation that we belong to the modern Latvian business community.

Dace Silava-Tomsone, Managing Partner, COBALT

We are very pleased to be part of AmCham and are looking forward to driving innovation forward in Latvia.

Mikko Fernström, General Manager, Biogen Latvia