AmCham produces various publications on various issues with the aim to improve the business and investment climate in Latvia.

2022

Latvia – trusted destination for American and international business
Following Saeima’s election and the formation of a new government, AmCham has developed recommendations for increasing the nation’s competitiveness, proactive investment attraction, and targeted investments in Latvian human capital. On November 3, the recommendations were sent to the parties represented in the Saeima, inviting them to prioritize investment attraction and human capital development.
 

Latvija – uzticams ASV un starptautisko investoru galamērķis
AmCham ir izstrādājusi rekomendācijas valsts tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanai, investīciju piesaistei un mērķtiecīgiem ieguldījumiem Latvijas cilvēkkapitālā nosūtot tās jaunajā Saeimā pārstāvētajām partijām 2022.gada 3.novembrī un aicinot izvirzīt par prioritāti investīciju piesaisti un Latvijas konkurētspējas paaugstināšanu, lai attīstītu jaunas ekonomiskās iespējas nākotnē.

 

Ilgtspējīgs, efektīvs un taisnīgs veselības aprūpes finansēšanas modelis
AmCham viedokļa ziņojums aicina izveidot ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanas modeli, tuvinot veselības aprūpes finansējumu  Eiropas Savienības vidējam rādītājam ar mērķi nodrošināt pacientiem labākus ārstēšanas rezultātus un rosina ieviest vērtībās balstītu un integrētu pieeju veselības aprūpē. 

 

 

Towards sustainable, efficient and equitable healthcare financing
In this report, AmCham invites to align healthcare funding to the EU average data to ensure improved patient care and implement the value-based healthcare financing model along with integrated and personalized healthcare approach.

 

 

 

Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepcija
Vērtībās balstīta veselības aprūpe (VBVA) ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un organizēšanas modelis ar mērķi uzlabot katra pacienta veselības rezultātus, ievērojot pacienta personīgos mērķus, samaksu par kvantitāti aizvietojot ar samaksu par rezultātu un kvalitāti, tādējādi nodrošinot izmaksu kontroli un taisnīgu ierobežoto resursu sadalījumu visām pacientu grupām.

VBVA koncepcijas dokumentu izstrādājusi Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūtu. Apkopojot labākos starptautiskos prakses piemērus un terminoloģiju, koncepcijas mērķis ir pilnveidot esošo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un organizēšanas modeli.

Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepcijas dokumenta kopsavilkums

 

 

 

 

 

Executive summary of concept for Value-Based Healthcare in Latvia 
 

 

 

 

 

 

AmCham  position calling for sustainable investments in healthcare
In this report, AmCham proposes to increase public funding for healthcare by considering to link the healthcare budget to the GDP growth as well as providing the necessary funding for the fight with oncological diseases.

 

Ilgtspējīgi ieguldījumi veselības aprūpē
AmCham viedokļa ziņojumā tiek uzsvērta nepieciešamība sasaistīt veselības aprūpes budžetu ar IKP pieaugumu un nodrošināt finansējumu onkoloģisko slimību ierobežošanai.

Categories

Kyndryl Latvia

Feedback

AmCham is a great place for networking, exchanging ideas and generating new business directions.

Peteris Kokovkins, Director of Baltic Technology Group

AmCham works hard to accomplish its goals and is a voice in the business community that is heard.

Filips Klavins, Managing Partner at Ellex Klavins