Publications

AmCham produces various publications on various issues with the aim to improve the business and investment climate in Latvia.

2022

Ilgtspējīgs, efektīvs un taisnīgs veselības aprūpes finansēšanas modelis
AmCham viedokļa ziņojums aicina izveidot ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanas modeli, tuvinot veselības aprūpes finansējumu  Eiropas Savienības vidējam rādītājam ar mērķi nodrošināt pacientiem labākus ārstēšanas rezultātus un rosina ieviest vērtībās balstītu un integrētu pieeju veselības aprūpē. 

 

 

Towards sustainable, efficient and equitable healthcare financing
In this report, AmCham invites to align healthcare funding to the EU average data to ensure improved patient care and implement the value-based healthcare financing model along with integrated and personalized healthcare approach.

 

 

 

Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepcija
Vērtībās balstīta veselības aprūpe (VBVA) ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un organizēšanas modelis ar mērķi uzlabot katra pacienta veselības rezultātus, ievērojot pacienta personīgos mērķus, samaksu par kvantitāti aizvietojot ar samaksu par rezultātu un kvalitāti, tādējādi nodrošinot izmaksu kontroli un taisnīgu ierobežoto resursu sadalījumu visām pacientu grupām.

VBVA koncepcijas dokumentu izstrādājusi Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūtu. Apkopojot labākos starptautiskos prakses piemērus un terminoloģiju, koncepcijas mērķis ir pilnveidot esošo veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un organizēšanas modeli.

Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepcijas dokumenta kopsavilkums

 

 

 

 

 

Executive summary of concept for Value-Based Healthcare in Latvia 
 

 

 

 

 

 

AmCham  position calling for sustainable investments in healthcare
In this report, AmCham proposes to increase public funding for healthcare by considering to link the healthcare budget to the GDP growth as well as providing the necessary funding for the fight with oncological diseases.

Categories

Raytheon Technologies

Feedback

Being an AmCham member is a great opportunity of interacting with other members about business & market dynamics in Latvia and in all Baltic states. Looking forward to collectively supporting our future, particularly in the areas of talent sustainability and business progress.

Yesim Ozer, Market Director Mars Baltics

AmCham represents the interests of its members, making membership a valuable asset.

Matiss Kukainis, Partner at Spigulis & Kukainis