Publications

AmCham produces publications on various issues intending to improve the business and investment climate in Latvia.

2023

Increasing investments and competitiveness for Latvia’s economic security

AmCham recommendations call Latvian policymakers to prioritize foreign direct investment and increase national competitiveness to ensure economic security and well-being. The recommendations are focused on two priority areas: 1) Increasing the nation’s competitiveness and proactive investment attraction and 2) Sustainable investments in Latvian human capital.Investīciju palielināšana un konkurētspējas kāpināšana Latvijas ekonomikas drošībai

AmCham rekomendācijas valsts tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanai, investīciju piesaistei un mērķtiecīgiem ieguldījumiem Latvijas cilvēkkapitālā aicinot par prioritāti izvirzīt investīciju piesaisti, lai nodrošinātu ekonomikas drošību.
 


 

Rokasgrāmata “VĒRTĪBĀS BALSTĪTS IEPIRKUMS: JAUNA IEPIRKUMU METODE”
Rokasgrāmata tapusi sadarbībā ar Francijas centrālo slimnīcu iepirkuma centru RESAH un ZAB Sorainen SIA, lokalizējot to Latvijas vajadzībām. Jaunā medode ir jauna pieeja - vērtībās balstīts iepirkums, kurā lēmumu pieņemšanas procesā ietver vērtības koncepciju ar mērķi iegūt vislabāko iespējamo rezultātu, ņemot vērā visu iesaistīto dalībnieku perspektīvas: pacientu labklājību, iestāžu personāla darba vidi, veselības aprūpes sistēmas netraucētu darbību un piegādātāju harmonisku attīstību.


2022

Latvia – trusted destination for American and international business
Following Saeima’s election and the formation of a new government, AmCham has developed recommendations for increasing the nation’s competitiveness, proactive investment attraction, and targeted investments in Latvian human capital. The recommendations were sent to the parties represented in the Saeima, inviting them to prioritize investment attraction and human capital development.
 

 

Latvija – uzticams ASV un starptautisko investoru galamērķis
AmCham ir izstrādājusi rekomendācijas valsts tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanai, investīciju piesaistei un mērķtiecīgiem ieguldījumiem Latvijas cilvēkkapitālā nosūtot tās jaunajā Saeimā pārstāvētajām partijām un aicinot izvirzīt par prioritāti investīciju piesaisti un Latvijas konkurētspējas paaugstināšanu, lai attīstītu jaunas ekonomiskās iespējas nākotnē.

 

Ilgtspējīgs, efektīvs un taisnīgs veselības aprūpes finansēšanas modelis
AmCham viedokļa ziņojums aicina izveidot ilgtspējīgu, efektīvu un taisnīgu veselības aprūpes finansēšanas modeli, tuvinot veselības aprūpes finansējumu  Eiropas Savienības vidējam rādītājam ar mērķi nodrošināt pacientiem labākus ārstēšanas rezultātus un rosina ieviest vērtībās balstītu un integrētu pieeju veselības aprūpē. 

 

 

Towards sustainable, efficient and equitable healthcare financing
In this report, AmCham invites to align healthcare funding to the EU average data to ensure improved patient care and implement the value-based healthcare financing model along with an integrated and personalized healthcare approach.

 

 

 

Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepcija
Vērtībās balstīta veselības aprūpe (VBVA) ir veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un organizēšanas modelis ar mērķi uzlabot katra pacienta veselības rezultātus, ievērojot pacienta personīgos mērķus, samaksu par kvantitāti aizvietojot ar samaksu par rezultātu un kvalitāti. VBVA koncepcijas dokuments izstrādāts sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības institūtu, apkopojot labākos starptautiskos prakses piemērus un terminoloģiju, lai pilnveidotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas un organizēšanas modeli.


Vērtībās balstītas veselības aprūpes koncepcijas dokumenta kopsavilkums

 

 

 

 

 

Executive summary of concept for Value-Based Healthcare in Latvia 
 

 

 

 

 

 

2021

AmCham  position calling for sustainable investments in healthcare
In this report, AmCham proposes to increase public funding for healthcare by considering linking the healthcare budget to the GDP growth as well as providing the necessary funding for the fight against oncological diseases.

 

Ilgtspējīgi ieguldījumi veselības aprūpē
AmCham viedokļa ziņojumā uzsvērta nepieciešamība sasaistīt veselības aprūpes budžetu ar IKP pieaugumu un nodrošināt finansējumu onkoloģisko slimību ierobežošanai.

Categories

BluOr Bank

Feedback

AmCham provides S3 a great opportunity to connect with business community.

Agne Stojakove, Market Vice President, Country Manager Strategic, Staffing Solutions International

I would highly recommend membership to other professionals looking to expand their business connections.

Gundars Ziemanis, Latvia branch Country Manager, Siemens Healthineers